Các chỉ số chứng khoán cơ bản nhà đầu tư cần biết

chi_so_chung_khoan_co_ban_can_biet

1. Chỉ số chứng khoán là gì?

Chỉ số chứng khoán là một công cụ đo lường biến động của giá cổ phiếu trong một nhóm cổ phiếu đại diện cho toàn bộ thị trường chứng khoán hoặc một ngành cụ thể.

Vì vậy, chỉ số chứng khoán có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất của thị trường chứng khoán, của một ngành hoặc của một cổ phiếu cụ thể.

Chỉ số chứng khoán là gì?
Chỉ số chứng khoán là gì?

2. Các chỉ số chứng khoán cơ bản nhà đầu tư cần biết

Chỉ số chứng khoán cơ bản là những chỉ số được sử dụng phổ biến nhất trong phân tích chứng khoán. Đặc biệt, những nhà đầu tư mới tham gia thị trường, cần phải nắm lòng các chỉ số cơ bản này. 

2.1 Chỉ số chứng khoán EPS – Lợi nhuận trên cổ phiếu

EPS (Earnings per Share) là chỉ số cho biết lợi nhuận của một công ty trên một cổ phiếu.

 • EPS được tính bằng cách lấy lợi nhuận sau thuế của công ty chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 • EPS là một chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời của một công ty.

2.2 Chỉ số chứng khoán PE – Giá trên thu nhập

PE (Price to Earnings Ratio) là chỉ số thể hiện giá của một cổ phiếu so với lợi nhuận của một cổ phiếu.

 • PE được tính bằng cách lấy giá của một cổ phiếu chia cho EPS của công ty đó.
 • PE là một chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ hấp dẫn của một cổ phiếu.

2.3 Chỉ số ROE & ROA – Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và vốn đầu tư

 • ROE (Return on Equity) là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.
 • ROE được tính bằng cách lấy lợi nhuận sau thuế của công ty chia cho vốn chủ sở hữu của công ty đó.
 • ROA (Return on Assets) là tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư.
 • ROA được tính bằng cách lấy lợi nhuận sau thuế của công ty chia cho tổng tài sản của công ty đó.

Như vậy, chỉ số ROE và ROA là hai chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của một công ty.

Các chỉ số chứng khoán cơ bản nhà đầu tư cần biết
Các chỉ số chứng khoán cơ bản nhà đầu tư cần biết

2.4 Chỉ số P/B – Giá trên giá trị sổ sách

P/B (Price to Book Ratio) là chỉ số thể hiện giá của một cổ phiếu so với giá trị sổ sách của một cổ phiếu.

 • P/B được tính bằng cách lấy giá của một cổ phiếu chia cho giá trị sổ sách của một cổ phiếu đó.
 • P/B là một chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ định giá của một cổ phiếu.

2.5 Chỉ số Beta – Hệ số Beta

Hệ số Beta (β) là một chỉ số đo lường mức độ biến động của giá của một cổ phiếu so với biến động của thị trường.

 • Beta được tính bằng cách lấy độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi nhuận của một cổ phiếu so với độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi nhuận của thị trường.
 • Beta là một chỉ số quan trọng để đánh giá rủi ro của một cổ phiếu.

2.6 Chỉ số RSI (Relative Strength Index)

Chỉ số RSI là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường cường độ biến động của giá.

 • RSI được tính bằng cách lấy giá đóng cửa hiện tại trừ giá đóng cửa thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, chia cho giá đóng cửa cao nhất trong cùng khoảng thời gian đó, sau đó nhân với 100.
 • Chỉ số RSI có giá trị từ 0 đến 100.

2.6 Chỉ số MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường và các tín hiệu mua bán tiềm năng.

MACD được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa hai đường trung bình động: đường trung bình động hàm mũ (EMA) 12 ngày và đường trung bình động hàm mũ 26 ngày.

Chỉ số MACD có hai đường riêng biệt:

 • Đường MACD: Là đường biểu thị chênh lệch giữa hai đường trung bình động.
 • Đường tín hiệu: Là đường trung bình động hàm mũ 9 ngày của đường MACD.

3. Các chỉ số chứng khoán phân loại cần biết

Ngoài các chỉ số chứng khoán cơ bản, còn có một số chỉ số chứng khoán phân loại khác mà nhà đầu tư cần biết, bao gồm:

3.1 Chỉ số chứng khoán theo ngành

Chỉ số chứng khoán theo ngành là chỉ số thể hiện biến động của giá cổ phiếu của một ngành cụ thể, chẳng hạn như ngành công nghiệp, ngành ngân hàng, ngành công nghệ,…

Chỉ số chứng khoán theo ngành có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất của một ngành cụ thể, cũng như để so sánh hiệu suất của một ngành với hiệu suất của thị trường chứng khoán nói chung.

3.2 Chỉ số chứng khoán theo lĩnh vực

Chỉ số chứng khoán theo lĩnh vực là chỉ số thể hiện biến động của giá cổ phiếu của một lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như lĩnh vực tài chính, lĩnh vực tiêu dùng, lĩnh vực công nghệ,…

Các nhà đầu tư thường dùng để đánh giá hiệu suất của một lĩnh vực cụ thể, cũng như để so sánh hiệu suất của một lĩnh vực với hiệu suất của thị trường chứng khoán nói chung.

3.3 Chỉ số chứng khoán theo khu vực

Chỉ số chứng khoán theo khu vực là chỉ số thể hiện biến động của giá cổ phiếu của một khu vực cụ thể, chẳng hạn như khu vực Châu Á, khu vực Châu Âu, khu vực Bắc Mỹ,…

Đối với chỉ số chứng khoán này, nhà đầu tư có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất của một khu vực cụ thể, cũng như để so sánh hiệu suất của một khu vực với hiệu suất của thị trường chứng khoán nói chung.

Các chỉ số chứng khoán phân loại cần biết
Các chỉ số chứng khoán phân loại cần biết

3.4 Lưu ý khi sử dụng các chỉ số chứng khoán phân loại

Khi sử dụng các chỉ số chứng khoán phân loại, nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm sau:

 • Các chỉ số chứng khoán phân loại chỉ mang tính chất tham khảo: Các chỉ số chứng khoán phân loại chỉ phản ánh xu hướng chung của một ngành, lĩnh vực hoặc khu vực cụ thể. Nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ lưỡng các yếu tố khác trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
 • Các chỉ số chứng khoán phân loại có thể thay đổi theo thời gian: Các chỉ số chứng khoán phân loại có thể thay đổi theo thời gian do tác động của các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội,… Nhà đầu tư cần theo dõi thường xuyên các chỉ số này để có được bức tranh toàn cảnh về thị trường.

4. Các chỉ số chứng khoán quan trọng cần nhớ kỹ

Trong số rất nhiều chỉ số chứng khoán, có một số chỉ số quan trọng mà nhà đầu tư cần nhớ kỹ, bao gồm:

4.1 EPS (Lợi nhuận trên cổ phiếu)

Đây là chỉ số thể hiện lợi nhuận của một công ty trên một cổ phiếu.

 • EPS được tính bằng cách lấy lợi nhuận sau thuế của công ty chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 • EPS là một chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời của một công ty.

4.2 PE (Giá trên thu nhập)

PE (giá trên thu nhập) là chỉ số thể hiện giá của một cổ phiếu so với lợi nhuận của một cổ phiếu.

 • PE được tính bằng cách lấy giá của một cổ phiếu chia cho EPS của công ty đó.
 • PE là một chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ hấp dẫn của một cổ phiếu.

4.3 ROE (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu)

ROE chính là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Là một trong những chỉ số quan trọng mà nhà đầu chuyên nghiệp nào cũng đều hiểu rõ.

 • ROE được tính bằng cách lấy lợi nhuận sau thuế của công ty chia cho vốn chủ sở hữu của công ty đó.
 • ROE là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của một công ty.
Các chỉ số chứng khoán quan trọng cần nhớ kỹ
Các chỉ số chứng khoán quan trọng cần nhớ kỹ

4.4 ROA (Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư)

Chỉ số ROA là tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư. Chỉ số này là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của một công ty.

ROA được tính bằng cách lấy lợi nhuận sau thuế của công ty chia cho tổng tài sản của công ty đó.

4.5 P/B (Giá trên giá trị sổ sách)

 • P/B là chỉ số thể hiện giá của một cổ phiếu so với giá trị sổ sách của một cổ phiếu.
 • P/B được tính bằng cách lấy giá của một cổ phiếu chia cho giá trị sổ sách của một cổ phiếu đó.
 • P/B là một chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ định giá của một cổ phiếu.

4.6 Beta (Hệ số Beta)

Hệ số Beta là một chỉ số đo lường mức độ biến động của giá của một cổ phiếu so với biến động của thị trường. Hệ số này có chức năng quan trọng là để đánh giá rủi ro của một cổ phiếu. Giúp nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn mã cổ phiếu phù hợp với khẩu vị rủi ro của bản thân hơn.

Beta được tính bằng cách lấy độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi nhuận của một cổ phiếu so với độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi nhuận của thị trường.

Để nhớ kỹ các chỉ số chứng khoán quan trọng, nhà đầu tư có thể thực hiện một số cách sau:

 • Tìm hiểu ý nghĩa của các chỉ số chứng khoán quan trọng: Nhà đầu tư cần hiểu rõ ý nghĩa của các chỉ số chứng khoán quan trọng để có thể sử dụng các chỉ số này một cách hiệu quả.
 • Liên hệ các chỉ số chứng khoán quan trọng với thực tế: Nhà đầu tư có thể liên hệ các chỉ số chứng khoán quan trọng với thực tế để dễ dàng ghi nhớ hơn.
 • Sử dụng các công cụ hỗ trợ: Có rất nhiều công cụ hỗ trợ có thể giúp nhà đầu tư ghi nhớ các chỉ số chứng khoán quan trọng, chẳng hạn như các ứng dụng, website và các khóa học chứng khoán.

Trên đây là toàn bộ những kiến thức bổ ích liên quan đến các chỉ số chứng khoán cần biết. Nếu bạn là nhà đầu tư đang tham gia thị trường chứng khoán thì không thể bỏ qua bài viết này! Hi vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn.

Rate this post