Cổ phiếu là gì? Các thông tin nhà đầu tư cần nắm rõ

co-phieu-la-gi

Cổ phiếu là gì? Một trong những thuật ngữ cơ bản trong đầu tư chứng khoán. Để có thể tham gia vào thị trường chứng khoán thì bạn bắt buộc phải nắm rõ những khái niệm cơ bản này. Bài viết này sẽ đưa ra những cái nhìn tổng quan và thiết thực nhất về cổ phiếu. Cổ phiếu là gì? Cách phân loại cổ phiếu? Cổ phiếu gồm những nội dung gì? Cùng đọc bài viết ngay nhé!

1. Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là một loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu cổ phần của tổ chức phát hành. Nó là một loại tài sản mà mức độ sinh lời phụ thuộc nhiều vào khả năng sinh lời của tổ chức đó. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông của công ty phát hành. Cổ phiếu có thể phát hành dưới dạng chứng chỉ, hoặc bút toán ghi sổ,…

Lưu ý rằng chỉ có công ty cổ phần với có đặc quyền phát hành cổ phiếu. Cổ phiếu sẽ được giao dịch trên các sàn chứng khoán.

Ở thị trường chứng khoán Việt Nam, một cổ phiếu là đại diện cho 10.000 đồng vốn điều lệ của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là nếu doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ thì có 1 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu là gì
Cổ phiếu là gì

2. Phân loại cổ phiếu

Có hai loại cổ phiếu là cổ phiếu thườngcổ phiếu ưu đãi. Trong cổ phiếu ưu đãi lại có cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại và cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

2.1 Cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông)

Là loại cổ phiếu có vai trò xác định quyền sở hữu của các cổ đông. Hiểu đơn giản là cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông và có quyền biểu quyết. Đồng thời cũng có quyền được quản lý và kiểm soát đối với công ty phát hành cổ phiếu đó.

2.2 Cổ phiếu ưu đãi

Là loại cổ phiếu mà người sở hữu có quyền: nhận cổ tức, biểu quyết hoặc hoàn lại một phần vốn góp từ công ty phát hành. Tuỳ thuộc vào từng loại mà người nắm giữ sẽ được hưởng một số đặc quyền. Hoặc bị hạn chế một số quyền so với cổ đông phổ thông.

Cổ phiếu ưu đãi được chia thành các loại sau:

2.3 Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

ta sẽ được trả cổ tức cao hơn cổ đông phổ thông. Nhưng không được quyền biểu quyết, dự họp đại hội đồng cổ đông hay đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2.4 Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Tức người nắm giữ cổ phiếu này được công ty hoàn lại một phần vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu.

Hoặc cũng có thể theo các điều kiện đã được thoả thuận từ trước. Tuy nhiên người nắm giữ cổ phiếu này cũng tương tự như cổ phiếu ưu đãi cổ tức là bị loại trừ trong các cuộc biểu quyết, dự họp và đề cử.

2.5 Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Người nắm giữ có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông, đồng thời có được đặc quyền mà hai loại cổ phiếu ưu đãi còn lại không có. Đó là các quyền biểu quyết, dự họp và đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Bù lại, họ sẽ không được chuyển nhượng cổ phiếu đó cho người khác.

Phân loại cổ phiếu
Phân loại cổ phiếu

3. Nội dung của cổ phiếu

Theo khoản 2 Điều 121 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định cổ phiếu có các nội dung sau đây:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Số lượng cổ phần và loại cổ phần;
 • Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;
 • Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
 • Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;
 • Nội dung khác theo quy định tại các Điều 116, 117 và 118 Luật Doanh nghiệp 2020 đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.
 • Cần lưu ý một số điều sau trên nội dung cổ phiếu
 • Trường hợp nếu có sai sót về nội dung và hình thức cổ phiếu bởi công ty phát hành, người nắm giữ cổ phiếu vẫn không bị ảnh hưởng quyền và lợi ích của mình.
 • Khi cổ phiếu bị mất, hư hỏng hoặc không may bị huỷ hoại thì vẫn được công ty cấp lại cổ phiếu. Người nắm giữ cần đưa ra những nội dung sau để được đề nghị cấp lại cổ phiếu:
 • Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, hư hỏng hay bị huỷ hoại
 • Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.
Nội dung của cổ phiếu
Nội dung của cổ phiếu

4. Chỉ số cổ phiếu là gì? Các chỉ số cổ phiếu cơ bản bạn cần biết

Chỉ số cổ phiếu là các chỉ số thống kê, đo lường sự biến động của một số danh mục cổ phiếu. Thông qua các chỉ số này, nhà đầu tư có thể biết được cổ phiếu có tiềm năng và đáng để đầu tư hay không?

Các chỉ số cổ phiếu cơ bản bạn nên biết:

 • Chỉ số P/E (Price to Earning): Là chỉ số thể hiện mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu với thu nhập trên một cổ phiếu. Nếu chỉ số P/E thấp chứng tỏ cổ phiếu đang bị định giá thấp. Đây là dấu hiệu có lợi cho nhà đầu tư, nhà đầu tư nên cân nhắc đầu tư.’
 • Chỉ số EPS (Earning per Share): Lợi nhuận sau thuế trên mỗi cổ phần sẽ nhận được sau khi công ty đã chia hết tiền lãi cho cổ đông. EPS cao chứng tỏ công ty đang có tốc độ phát triển tốt, ổn định.
 • Chỉ số P/B (Price to Book Value Ratio): Tỷ lệ giá trên sổ sách của cổ phiếu. Chỉ số này thể hiện giá trị thực tế của một cổ phiếu so với giá trị sổ sách của cổ phiếu đó. Chỉ số P/B càng thấp chứng tỏ nhà đầu tư đang trả ít hơn so với giá trị sổ sách ghi nhận.
 • Chỉ số DPR (Tỷ lệ chi trả cổ tức): Thể hiện mức chi trả cổ tức cho các cổ đông so với mức mà công ty kiếm được. Số tiền không được trả cho các cổ đông được công ty giữ lại để tái đầu tư tăng trưởng, trả nợ hoặc thêm vào lợi nhuận giữ lại. Chỉ số DPR cao cho thấy công ty đang phát triển và tạo ra lợi nhuận tốt.
Các chỉ số cổ phiếu cơ bản
Các chỉ số cổ phiếu cơ bản

5. Tìm hiểu về giá cổ phiếu

5.1 Giá cổ phiếu là gì

Giá cổ phiếu là mức giá của cổ phiếu tại một thời điểm nhất định. Tức là số tiền mà ta cần bỏ ra để mua cổ phiếu đó. Giá cổ phiếu là yếu tố ta cần quan tâm hàng đầu khi muốn mua/bán cổ phiếu. Bởi nếu không cân nhắc kỹ càng ta có thể mua hớ và bán lỗ. Chỉ số giá luôn biến động hàng ngày và chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khác nhau

5.2 Yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

5.2.1 Thị trường và kinh tế

Chắc chắn rồi, đây là yếu tố quan trọng hàng đầu ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Khi thị trường và nền kinh tế ổn định, tăng trưởng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Khi doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ thì giá cổ phiếu cũng tăng lên. Ngược lại, khi nền kinh tế bị suy thoái, khủng hoảng thì các doanh nghiệp gặp khó khăn, không có doanh thu. Từ đó giá cổ phiếu cũng giảm xuống. Bất lợi hơn nữa là có khả năng biến động rất mạnh và gây ra rủi ro cho chủ sở hữu.

5.2.2 Quy luật cung – cầu

Cổ phiếu là loại tài sản chịu sự ảnh hưởng của quy luật cung – cầu. Khi doanh nghiệp phát triển, nhà đầu tư có nhu cầu mua và kỳ vọng nó tăng trưởng để thu lại lợi nhuận cao. Khi doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, tâm lý của người mua cũng bị lung lay và có xu hướng bán tháo. Điều này sẽ làm ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu.

Ngoài ra với những công ty có vốn hoá cao thì thu hút nhiều quỹ và nhà đầu tư rót vốn hơn. Khi đó giá cổ phiếu sẽ lên cao, thì lợi nhuận có khả năng sẽ không được cao. Ngược lại, những công ty có số vốn số hoá nhỏ, ít cổ phiếu lại có khả năng tăng trưởng mạnh mẽ. Khi đó giá biến động cao thì nhà đầu tư mang về được lợi nhuận gấp bội.

5.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Hiển nhiên là kết quả hoạt động kinh doanh có ảnh hưởng rất nhiều đến giá cổ phiếu. Một doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh tốt, đang phát triển sẽ mang lại lợi nhuận. Nhà đầu tư có cổ tức lớn và ổn định. Họ sẽ liên tục mua vào cổ phiếu, khiến giá của cổ phiếu ngày một tăng. Ngược lại, nếu doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, thua lỗ lòng tin của nhà đầu tư bị mất dần.

5.2.4 Tâm lý nhà đầu tư

Tâm lý nhà đầu tư ảnh hưởng nhiều đến quyết định mua bán, giao dịch cổ phiếu. Khi xuất hiện “trend”, họ sẽ theo tâm lý đám đông đổ xô đi mua những cổ phiếu “hot”. Họ dễ dàng có thể bị mắc bẫy với Bull trap. Trường hợp khác khi thông tin doanh nghiệp thua lỗ, hoặc xuất hiện thị trường gấu. Các nhà đầu tư lung lay và không kiên nhẫn dẫn đến bán tháo khiến mức giá cổ phiếu giảm mạnh.

 Tìm hiểu về giá cổ phiếu
Tìm hiểu về giá cổ phiếu

7. Tìm hiểu về giá tham chiếu, giá trần, giá sàn cổ phiếu

Khi tham gia vào thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần hiểu các khái niệm đơn giản như giá tham chiếu, giá trần, giá sàn cổ phiếu. Vậy cụ thể các loại giá cổ phiếu là như thế nào.

Giá tham chiếu là mức giá cơ sở để tính giới hạn giá cổ phiếu giao động trong phiên giao dịch. Dựa vào đây để xác định giá sàn và giá giao dịch của ngày giao dịch hiện tại. Trong đó, giá tham chiếu ở các sàn giao dịch sẽ khác nhau:

 • Tại sàn HOSE và HNX: Giá tại thời điểm đóng cửa của ngày giao dịch liền kề trước đó.
 • Tại sàn Upcom: Mức bình quân gia quyền của giá giao dịch thực hiện theo phương pháp khớp lệnh cuối cùng của ngày giao dịch trước đó.
 • Giá sàn là mức giá thấp nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua/bán trong ngày giao dịch. Cách tính giá sàn như sau: Giá sàn = Giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động)
 • Giá trần là mức giá cao nhất mà nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua/bán trong ngày giao dịch. Cách tính giá trần như sau: Giá trần = Giá tham chiếu x (100% – Biên độ dao động).
 • Tìm hiểu về giá trần, giá sàn và giá tham chiếu
  Tìm hiểu về giá trần, giá sàn và giá tham chiếu

8. Đầu tư cổ phiếu là gì? Lợi nhuận mà cổ phiếu mang lại

Đầu tư cổ phiếu tức là việc bỏ tiền ra để mua cổ phần do các công ty phát hành. Hay nhà đầu tư cũng có thể mua cổ phiếu trên các sàn chứng khoán. Hiểu một cách đơn giản là bạn sẽ mua cổ phiếu và nắm giữ để nhận cổ tức hàng năm.

Vậy cổ phiếu mang lại lợi nhuận như thế nào? Sau tìm được một công ty có tiềm năng để đầu tư qua nghiên cứu và phân tích cẩn thận. Nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu của công ty đó và nắm giữ trong một thời gian tối thiểu là 1 năm. Sau một thời gian dài hoạt động, doanh nghiệp phát triển giá cổ phiếu sẽ tăng.

Lúc này ta có thể thu được lợi nhuận từ sự chênh lệch của giá cổ phiếu so với ban đầu. Ngoài ra còn có thể thu lời từ cổ tức chia từ kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đầu tư cổ phiếu
Đầu tư cổ phiếu

9. Tại sao nên đầu tư vào cổ phiếu?

Cổ phiếu là kênh đầu tư chứng khoán linh hoạt, thị trường rộng lớn nên việc mua bán rất dễ dàng và nhanh chóng.

Khả năng sinh lời cao, có tầm nhìn dài hạn khi chọn đúng cổ phiếu để đầu tư. Cổ phiếu thực sự mang lại lợi ích kinh tế rất lớn cho nhà đầu tư nếu biết đầu tư đúng cách.

Tất nhiên lợi nhuận cao luôn đi kèm với rủi ro. Giá cổ phiếu sẽ không đứng yên mà luôn biến động. Nó chịu ảnh hưởng của các yếu tố kể trên thì đôi khi có những biến động bất ngờ. Vậy nên nhà đầu tư vẫn cần bình tĩnh, phân tích, sàng lọc và có chiến lược lựa chọn cổ phiếu. Đa dạng hóa danh mục đầu tư để tối đa hoá rủi ro. Không ngừng học hỏi và theo dõi các biến động thị trường và chớp lấy thời cơ để đầu tư đúng lúc.

Tại sao nên đầu tư cổ phiếu
Tại sao nên đầu tư cổ phiếu

Học ngay:

Hướng dẫn chơi chứng khoán cho người mới bắt đầu

Tìm hiểu về chứng khoán cơ bản

10. Nguyên tắc để đầu tư cổ phiếu sinh lời hiệu quả nhà đầu tư cần biết

Mặc dù hiểu được cổ phiếu là gì cũng như biết được những đặc điểm và yếu tố ảnh hưởng đến nó. Bạn vẫn có thể gặp rủi ro trong quá trình đầu tư. Vì vậy bạn cần nắm rõ các nguyên tắc dưới đây để hạn chế rủi ro:

10.1 Chọn lựa cổ phiếu tốt

Việc chọn cổ phiếu để đầu tư cũng là vấn đề nan giải. Không nên ham rẻ mua những cổ phiếu giá rẻ và cũng không nên mua cổ phiếu quá cao. Khái niệm cổ phiếu tốt khá là trừu tượng vì nó đi kèm bởi rất nhiều yếu tố nữa. Cổ phiếu tốt là cổ phiếu có khả năng tăng giá, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Việc này nhà đầu tư còn phải học hỏi rất nhiều, dựa trên kinh nghiệm và thông qua các chỉ số và công cụ kỹ thuật như P/E, P/B,…

10.2 Mua cổ phiếu vào đúng thời điểm thích hợp

Đã từng nghe qua câu “Đúng người đúng thời điểm thì duyên trời tác hợp.” Trong chứng khoán cũng thế, cần phải mua vào lúc thời điểm thích hợp mới có thể đem lại lợi nhuận về sau. Việc cần làm là luôn luôn phải cân nhắc kỹ càng trước khi mua cổ phiếu. Khi đã am hiểu kỹ càng về thị trường cổ phiếu thì lúc này cần thời gian thích hợp để mua. Điều quan trọng nhất đó chính là ta có thực sự sẵn sàng bước vào giao dịch hay không.

10.3 Nghiên cứu thật kỹ chiến lược đầu tư cổ phiếu

Cần có một chiến lược dài hạn khi đầu tư vào cổ phiếu. Tuyệt đối không mua dựa vào cảm tính và chạy theo tâm lý đám đông. Hãy phân tích tài chính của chính bản thân mình cùng mục tiêu lợi nhuận cụ thể. Từ đó có các kế hoạch đầu tư thích hợp. Hiện nay nhờ sự phát triển của Internet, có rất nhiều thông tin bổ ích chia sẻ về đầu tư cổ phiếu hiệu quả. Vì vậy trước khi bắt đầu giao dịch, nhà đầu tư nên nghiên cứu kỹ càng chiến lược đầu tư hiệu quả.

10.4 Giữ vững tâm lý khi giao dịch đầu tư cổ phiếu

Nhà đầu tư luôn luôn được khuyên rằng: “Hãy giữ một cái đầu lạnh”. Điều này đúng hoàn toàn trong mọi hoàn cảnh, không chỉ trong chứng khoán. Bởi cổ phiếu cũng có thể được xem là một loại đầu tư may rủi. Dựa vào tình hình hoạt động của công ty để xem ta lời được bao nhiêu. Vì vậy, giá cổ phiếu của công ty cũng có thể biến động liên tục. Nhà đầu tư không nên lo lắng run sợ mà vội bán cổ phiếu với giá thấp khi giá cổ phiếu bị giảm. Cần phải có một tâm lý kiên định và quyết định sáng suốt để tranh hối hận về sau.

Nguyên tắc khi đầu tư cổ phiếu
Nguyên tắc khi đầu tư cổ phiếu

Trên đây là tổng hợp một số thông tin về cổ phiếu là gì và những lưu ý liên quan đến cổ phiếu. Hy vọng có thể mang đến nhiều thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán đầy tiềm năng vẫn đang ở đó chờ những ai dám mạo hiểm và thử thách. Chúc các nhà đầu tư sớm chạm đến thành công của chính mình!

>>Đăng ký và nhận tài liệu chứng khoán miễn phí: tại đây

Rate this post